Kikforkids-methode

Advies voor kinderen en jongeren met overgewicht.
- sessies met ouders (bij lagere schoolkinderen en kleuters)
- sessies met ouders en jongere (bij secundaire leerlingen)
- gezinsbehandeling

Er wordt gewerkt volgens de KIKFORKIDS-methode
http://www.kikforkids.nl/ of www.kinderdietisten.be